BİR İHTAR, BİR İKAZ: MEVLİD DOĞUMDUR, ÖLÜM GÜNÜNDE OKUTULMAZ!

İSMİN DEĞİŞMESİ, MÜSEMMAYI DEĞİŞTİRMEZ!

Ulemanın ıstılahında ‘mevlid’ doğum, bahusus Hazret-i Peygamberin (asm) doğumu anlamına kullanıldığı halde, günümüz insanları ise, bunu ölen kişinin 3’ünde, 7’sinde, 40’ında veya seneyi devriyesinde halkı toplamak ve ziyafetler vermek manasına anlamaktadır.

Bu yanlıştır!

Ulemayı İslam, evvelkini Peygamberimizin (asm) doğum gününde ve sair doğum, düğün, sünnet gibi; sürür ve ferah günlerinde okunmasını müstahsen bir adet-i İslamiye saydıkları halde, ölüm gibi hüzün zamanlarında okunmasını ise bid’a-yı kabiha olarak nitelendirmişlerdir. Bundan dolayı , ölen kişi için toplamak ve merasim tertip etmek haramdır. Bid’a-yı kabiha olan ölen kişi için toplanmak haram olduğu gibi, adına ‘mevlid’ demek hükmü değiştirmez. Çünkü bu mevlid değil, memattır. İsmin değişmesi, müsemmayı değiştirmez.

Müstahsen olan mevlid adeti ta ilk çıktığı zamandan, Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar sadece Peygamberimizin (asm) mevlid gününde ve miraç gününde ve sair ferah günlerde okunurken, Tükiye’de ezan-ı Muhammed (asm)’i ve sair ibadetler yasaklandığı zamanda; insanlar cenazelerinde yapacak bir şey bulamayınca, bu mevlid-i, ölümlerde okumayı adet etmişlerdir. Onun için bu konuyu, sonradan çıkan bu adete göre mütalaa etmek yanlıştır.

Mevlid’in nerede okunacağıyla ilgili Bediüzzaman hazretlerinin söyediği şu söz, bu konuyu açıkça beyan etmektedir: “… ne kadar zevkli, fahrli, nurlu, neş’eli, hayırlı bir müsamere-i ulviye-i diniye olduğunu anla…” RN-Mektubat/308

Bediüzzaman bu ifadesiyle mevlidin zevkli, neşeli bir ‘müsamere’ olduğunu beyan etmekle; zevkli ve neşeli münasebetlerle okunacağını, ölüm gibi hüzünlü ve yaslı zamanlarda okunmayacağını ifade ediyor.

Ölüm gününde müsamere yapılır mı?

Bu hususta fıkıh kitaplarına müracaat edilebilir.

Not: Reddü’l Evham -6 adlı eser, bu konuya yorum katmadan; fukaha-yı islam’dan nakil yapmıştır. İnsaf ehli, bu konuya bütün muhteviyatıyla mezkur eserde bulabilir…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir