CENNET’İ RÜYANIZDA BİLE GÖREMEZSİNİZ!..

MURAT ÇETİN

Ülkemizin ve hatta dünyanın başına bela olan FETÖ’nün, onlarca yıl boyunca savunduğu “Din” anlayışı, özellikle gençlerimizin dejenere olarak, ellerimizin arasından kayıp gitmesine sebep oldu. Öyle bir dejenerasyondur ki bu; “Din”e, dinlerarası diyalog ve hoşgörü gibi safsataları yerleştirmişlerdir. (Ya da yerleştirmeye çalışmışlardır.) Diyalog ve hoşgörü kelimelerinin, din adına kullanılması, safsatadan öte bir şey değildir. “Hıristiyan ve Yahudiler de Cennet’e girecek.” diyerek saçmalayan FETÖ ve aveneleri, hoşgörü diyerek de; Hıristiyanlara, Yahudilere, dinsizlere, sapıklara ve sapkınlara yol açmanın derdine düşmüştür. 

TABİRLER YANLIŞ ANLAŞILINCA…

Allah katında din İslam’dır. İslam’ın ne olduğunu bilmeyenlerin, Yahudilik ve Hristiyanlık’ın ne olduğunu bilmeleri beklenemez. “İslam nedir? Yahudilik nedir? Hıristiyanlık nedir?” sorularının cevabı konusunda,maalesef yanlış bir algı vardır. Öncelikle, bunu düzeltmek gerekir. Tabirler, yanlış anlaşılınca, meselenin bütünü de yanlış anlaşılıyor. 

ALLAH İNDİNDE, TEK DİN İSLAMDIR…

Yahudilik, hazreti Musa (as)’nın dini değildir. Diyalog ve hoşgörü masallarına inananlar zannediyor ki; “Musa(as), Yahudi’dir. Hıristiyan demek ise hazreti İsa(as)’nın dininden olmak demektir” Hayır, kesinlikle hayır!.. Çünkü, Allah indinde din tektir. O da İslam’dır. Musa (as)’nın ve İsa (as)’nın ve bütün peygamberlerin dini İslam’dır. İslam, bütün peygamberlerin dininin adıdır.

Musa (as)’dan sonra, onun getirdiği dini tahrif ettiler. O bozuk dinin adı Yahudiliktir. İsa (as)’dan sonra onun da getirdiği dini bozdular. O dinin adı da Hristiyanlıktır. Yahudi ve Nasranilik, ahbar ve ruhbanların hâkim olduğu suretin adıdır. O taassupların adıdır. Resul-ü Ekrem(sav)’in ve bütün peygamberlerin getirdiği din İslam’dır. Son peygamber, Hz. Muhammed Mustafa (sav), bütün peygamberlerin varisi olarak, onların asli dinlerini gösterir. “Yahudi ve Hıristiyanlar da Cennet’e girecek” diyenlere sorulmaz mı, imanın şartlarından biri, “Peygamberlere iman” değil mi? Hz. Muhammed(sav)’i kabul etmeyen bir kimse, Musa (as)’yı da, İsa(as)’yı da kabul etmemiştir. O peygamberlerin dini İslam’dı. Hz. Muhammed Mustafa (sav), yeni bir din getirmedi. Dolayısıyla Resul Ekrem (sav)’i inkâr eden,evvelki peygamberleri de inkâr eder. Yahudilik ve Hristiyanlık hak bir din değildir. Yanlışlar buradan çıkıyor. Onların Müslüman olduklarına dair de, Kur’an-ı Kerim’de birçok ayet var. 

Ma kane ibrahimu yahudiyyen ve la nasraniyyen ve lakin kane hanifen muslima, ve ma kane minelmuşrikin. (İbrahim ne Yahudi, ne de Hıristiyan’dı. O, Allah’ı birleyen ve O’na teslim olandı. O, müşriklerden de değildi.) Ali İmran Suresi 67. Ayet

Vevassâ bihâ ibrâhîmu benîhi veya’kûbu  beniyyeinna(A)llâhe-stafâ lekumu-ddîne felâ temûtunne illâ veentum muslimûn. (Bunu İbrahim, oğullarına İslam ile vasiyet etti, Yakub da oğullarına İslam ile vasiyet etti: “Oğullarım, şüphesiz Allah sizlere bu dini (İslam’ı) seçti, siz de ancak Müslüman olarak can verin” Yoksa siz, Yakub’un ölüm anında, orada (hazır bulunan) şahitler miydiniz? O, oğullarına: “Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?” dediğinde, onlar: “Senin İlahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın İlahı olan tek bir İlaha ibadet edeceğiz; bizler O’na teslim olanlarız, Müslüman insanlarız” demişlerdi.) Bakara Suresi 130-132. Ayet

Felemmâ ehasse ‘îsâ minhumu-lkufra kâle men ensârîila(A)llâh(i)(s) kâle-lhavâriyyûne nahnu ensâru(A)llâhiâmennâ bi(A)llâhi veşhed bi-ennâ muslimûn(İsa onların inkâr edeceklerini sezince: “Allah’a dâvet yolunda benim yardımcılarım kim olacak?” dedi. Havariler dediler ki; Biz Allah’ın yardımcılarıyız. Biz Allah’a inandık. Şahit ol ki, bizler Müslümanız!) Al-i İmran 52. Ayet

Kur’an-ı Kerim’deki bu misallere, Peygamber Efendimiz (sav)’in Hadis-i Şerif’ini de ilave edecek olursak; “Necran HristiyanlarıPeygamber Efendimiz (sav)’e geldiklerindearalarında bazı münazaralar oldu. Hz. Muhammed (sav)Necrân Hıristiyanlarınıİslâm’a davet etmiştiBiz senden önce Müslüman olduk diye cevap verdiler. 

Hz. Peygamber (sav) de “Yalan söylüyorsunuzÜç şey sizi İslam’dan men etti” diye buyurdu. Devamla, “Birincisi domuz eti yemeniz. İkincisi haça tapmanız. İsa’nın Allah’ın oğlu olduğuna inanmanızdır.” dedi.Peygamber Efendimiz (sav)’in buyurduğu bu üç şeyle bile İslam’dan çıkıldığını görüyoruz. 

SON PEYGAMBER’İN RİSALETİNİ KABUL ETMEYEN, İMAN ETMİŞ SAYILMAZ!

Yahudi ve Hıristiyanların Cennet’e gireceğini söyleyenlerin, bu inancının böyle bir sakatlığa sebebiyet verdiğini unutmayalım. Adam “İsa Allah’ın oğlu” diyor ve kurtuluyor. Namaz kılmak yok, oruç tutmak yok. Hıristiyanlık’ ı da hak din diye görünce, insan neden namaz kılsın? Ya da niye oruç tutsun? “Hristiyan’ım, İsa da Allah’ın oğludur” der kurtulur.

Her ne olursa olsun, velev ki gerçek İsa’nın dinine iman etmiş de olsa, Hz. Peygamber (sav) geldikten sonra, O’nun risalesini kabul etmeyen iman etmiş olmaz, kendi dinlerini de inkar etmiş olur. 

Ve- eḣaża(A)llâhu mîśâka-nnebiyyîne lemâ âteytukummin kitâbin vehikmetin śümme câekum rasûlunmusaddikun limâ me’akum letu/minunne bihiveletensurunneh(u)(c) kâle eakrartum veaḣażtum ‘alâżâlikum isrî(s) kâlû akrarnâ(c) kâle feşhedû veenâme’akum mine-şşâhidîn(e) (Hani Allah peygamberlerden ‘kesin bir söz (misak) ‘ almıştı: “Andolsun size Kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, ona hemen kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız” buyurmuştu. (Ardından:) “Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?” (diye sormuştu.) Onlar ise: “İkrar ettik!” (Kabullendik) demişlerdi de (bunun üzerine Rabbimiz de:) “Öyleyse şahit olun, Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım” demişti.) Al-i İmran 81. Ayet

NAMAZ YOK. ORUÇ YOK. ÖRTÜNME YOK…

Bugünkü yazımızın son sözü olarak, meşhur bir hikayeyi de anlatıp bitireyim: 

“Adam 40 yaşına varmıştı. Kızı gelip ona dedi ki “Baba, ben Hristiyan oldum” Adam ne diyeceğini, ne yapacağını şaşırdı. İlahiyatçı olarak bildiği bir arkadaşına giderek olayı anlatarak “Birader ben 40 yaşına gelip baba olduğumun farkına vardığım bir anda kızım karşıma çıkıp, Hıristiyan olduğunu söyledi. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi şaşırdım.” dedi. İlahiyatçı arkadaş ise “Merak etme. Biz kızına gidip ikna ederiz”dedi. Baba ile arkadaşı kızın yanına vardı. İlahiyatçı arkadaş, “Sen Hristiyan mı oldun?” diye sordu kıza. Kız da “Evet bey amca. Ben Hristiyan oldum.”dedi. Bu sözler üzerine ilahiyatçı arkadaş, “Peki neden ristiyan oldun?” diye sordu. Kız da soruya soruyla cevap vermeye başladı. “Hıristiyanlar cennete gidecek mi?” diyen kıza, ilahiyatçı hoşgörü ve diyalog safsatasını savunanların yaptığı gibi “Evet onlar da Cennet’e girecekler” dedi. Kız da cevabı, yine soruyla verdi. “Onlarda namaz yok. Oruç yok. Örtünme yok. İsaAllah’ın oğludur de ve Cennet’e gir. Cennete girmek için, neden kolay olan yolu tercih etmemeyim ki?

Selam ve dua ile
Fiemanillah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir